Thursday , July 9 2020

Hướng dẫn backup full user trong VPS DirectAdmin

Với dịch vụ vps bạn có thể chủ động việc backup dữ liệu của các user trên vps. Bạn nên chủ động việc backup vps định kỳ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, tránh mất mát rủi ro không đáng có. Để thực hiện việc backup full user …

Xem tiếp »

PHP Allow short open tag

PHP Not Accepting <? Tag; Only Accepting <?php and <script> Tag Q. I’m using PHP along with latest version of Apache. Only <?php and <script> tags are recognized. Many of my scripts are broken. How do I allow the <? tag also? A. You need to allow the <? tag …

Xem tiếp »

What’s the difference between MyISAM and InnoDB in MySQL

MyISAM and InnoDB are two most commonly used storage engines of MySQL database. However, MyISAM is the default storage engine chosen by MySQL database, when creating a new table. The major differences between these two storage engines are: MyISAM: MYISAM supports Table-level Locking MyISAM designed for need of speed MyISAM …

Xem tiếp »

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc