Friday , September 25 2020
Trang chủ / Database / Install MySQL Server on CentOS 5 (Linux)

Install MySQL Server on CentOS 5 (Linux)

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MySQL Server trên CentOS 5, đối với các phiên bản khác các bạn cũng làm tương tự.

Sau khi các bạn cài hệ điều hành và update xong thì các bạn thực hiện như sau:

1. Bật Terminal lên và gõ lệnh:

1
yum install mysql-server mysql-devel -y

Chọn yes (y) trong quá trình cài đặt nếu có yêu cầu.

2. Sau khi cài đặt xong các bạn có thể tiến hành kiểm tra bằng các lệnh sau:

Để kiểm tra trạng thái của mysql service đang running hay stoped là:

1
service mysqld status

Để khởi động mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld start

Để khởi động lại mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld restart

Để tắt mysql service các bạn dùng:

1
service mysqld stop

Cấu hình để mysql service tự động khởi động mỗi khi khởi động hệ điều hành:

1
chkconfig mysqld on

Username mặc định và có quyền root để đăng nhập vào mysql là root và mật khẩu rỗng. Các bạn đăng nhập như sau:

1
mysql -u root

Bài viết mô tả cơ bản cài đặt MySQL trên CentOS 5, vừa đủ để bạn bắt đầu. Chú ý có thể bạn cần cài đặt thêm một số gói khác để sử dụng MySQL, ví dụ như PHP extension PDO. Kiểm tra document của phần mềm để biết chi tiết và một thông tin nữa sẽ không bảo giờ có thể thiếu được trong web của bạn đó là việc sử dụng VPS ssd giá rẻ để bảo mật thông tin.

Chúc các bạn thành công!

About Ngo Thang

Check Also

Hướng dẫn backup full user trong VPS DirectAdmin

Với dịch vụ vps bạn có thể chủ động việc backup dữ liệu của các …

Một bình luận

  1. Nice ! I liked it In windows below CMD would help.**********************************REM Batch file start @ECHO OFF..\processkiller.exe kill force myqlsd*.exe >nul 2>&1REM Above can be done with any other tools or may be manually.ECHO USE mysql; >reset_root.sqlECHO. >>reset_root.sqlECHO INSERT IGNORE INTO user VALUES ( localhost’, root’, , Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, , , , , 0, 0, 0, 0); >>reset_root.sqlECHO REPLACE INTO user VALUES ( localhost’, root’, , Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, Y’, , , , , 0, 0, 0, 0); >>reset_root.sqlREM Correct path below for mysql.c:\mysql\bin\myqlsd.exe no-defaults bind-address=127.0.0.1 bootstrap console skip-grant-tables skip-innodb standalone reset_root.err 2>&1IF ERRORLEVEL 1 GOTO ERRORGOTO SUCCESS:ERRORTYPE reset_root.errECHO.ECHO Passwords for user root was not cleared!GOTO END:SUCESSECHO.ECHO Passwords for user root was cleared.ECHO.ECHO Please recycle the MySQL server.GOTO END:ENDDEL reset_root.errDEL reset_root.sqlECHO.PAUSEREM Batch complete **********************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc