Sunday , August 9 2020
Trang chủ / 2015 / January

Monthly Archives: January 2015

PHP Allow short open tag

PHP Not Accepting <? Tag; Only Accepting <?php and <script> Tag Q. I’m using PHP along with latest version of Apache. Only <?php and <script> tags are recognized. Many of my scripts are broken. How do I allow the <? tag also? A. You need to allow the <? tag …

Xem tiếp »

What’s the difference between MyISAM and InnoDB in MySQL

MyISAM and InnoDB are two most commonly used storage engines of MySQL database. However, MyISAM is the default storage engine chosen by MySQL database, when creating a new table. The major differences between these two storage engines are: MyISAM: MYISAM supports Table-level Locking MyISAM designed for need of speed MyISAM …

Xem tiếp »

How to Add Multiple Hosts in phpMyAdmin

phpMyAdmin default configuration allows to connect to local mysql server only, But if we have multiple database server running, then it would be great if we can choose to which server we need to connect from single phpMyAdmin installation. This how to guide will help you to add multiple database …

Xem tiếp »

Hướng dẫn CHMOD File và Folder trên hosting Linux

CHMOD là gì? CHMOD – viết tắt của Change Mode, đây là lệnh dùng để thay đổi thuộc tính của File (tập tin) và Folder (thư mục) trong hệ điều hành Unix, Linux… CHMOD thiết đặt những quyền cho phép đối với File và Folder, đó là quyền Read (đọc), …

Xem tiếp »

Đăng Ký Nhận Tin Qua Email

Nhận thông tin bổ ích về WordPress, Hosting, Thủ thuật website, Download miễn phí....và các phần quà hấp dẫn qua email.

* là bắt buộc